Pārlekt uz galveno saturu

Arhīvs

Nosaukums Kategorija Stratēģijas mērķis Dokuments
Rīcības plāns vides trokšņa samazināšanai Rīgas aglomerācijā 2017. – 2022.gadam Vide RV15 Laba vides kvalitāte
Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma pārvaldības stratēģija 2018. - 2023.gadam Pilsētvide RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis
Rīgas pašvaldības meži Ārpus Rīgas pilsētas teritorijas Meža apsaimniekošanas plāns 2018.-2026.gadam Pilsētvide RV15 Laba vides kvalitāte
Rīgas pašvaldības meži Rīgas pilsētas teritorijā Meža apsaimniekošanas plāns 2018.-2026.gadam Pilsētvide RV15 Laba vides kvalitāte
Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025.gadam Vispārīgi
Rīgas attīstības programma 2010.-2013.gadam Vispārīgi
Detālplānojumi
Apstiprinātie tematiskie plānojumi
Spēkā esošie lokālplānojumi
Spēkā esošie lokālplānojumi
Rīgas pilsētas sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sistēmas attīstības stratēģija 2008.- 2013. gadam Pilsētas pārvaldība RV7 Iekļaujoša un aktivitāti motivējoša sociālā sistēma
Sabiedrības integrācijas programmas īstenošanas Rīcības plāns 2012-2014 Pilsētas pārvaldība RV4 Sabiedrības integrācija un atbalsts ģimenēm
Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas Pieminekļu aģentūra" darbības stratēģija 2014-2016 Pilsētas pārvaldība RV3 Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide
Rīgas pilsētas sporta attīstības pamatnostādnes 2012-2017 Pilsētas pārvaldība RV5 Daudzveidīgas sporta iespējas
Rīgas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību vadības stratēģija 2013-2017 Pilsētas pārvaldība RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība