Pārlekt uz galveno saturu

Stratēģija

Stratēģijas uzraudzības sistēma (SUS) līdz 2020.gadam

Pielikums Izmērs
Pārskats par periodu no 2014. līdz 2020.gadam (43.92 MB) 43.92 MB
Pārskats par Stratēģijas ieviešanu Rīgā par 2019.gadu (9.08 MB) 9.08 MB
Pārskats par Stratēģijas ieviešanu Rīgā par 2018.gadu (4.72 MB) 4.72 MB
1.pielikums Rezultatīvie rādītāji (336.22 KB) 336.22 KB
2.pielikums: Programmas Rīcības plāna izpilde 2018.gadā (1.7 MB) 1.7 MB
3.pielikums: Programmas Investīciju plāna izpilde 2018.gadā (418.54 KB) 418.54 KB
Pārskats par Stratēģijas ieviešanu Rīgā par 2017.gadu (2.23 MB) 2.23 MB
1.pielikums: Programmas Rīcības plāna izpilde 2017.gadā (1.48 MB) 1.48 MB
2.pielikums: Programmas Investīciju plāna izpilde 2017.gadā (389.61 KB) 389.61 KB
Pārskats par Stratēģijas ieviešanu Rīgā par 2016.gadu (3.18 MB) 3.18 MB
1.pielikums: Programmas Rīcības plāna izpilde 2016.gadā (1.23 MB) 1.23 MB
2.pielikums: Programmas Investīciju plāna izpilde 2016.gadā (325.2 KB) 325.2 KB
Pārskats par Stratēģijas ieviešanu Rīgā par periodu no 2014. līdz 2016.gadam (13.88 MB) 13.88 MB
Pārskats par Stratēģijas ieviešanu Rīgā par 2015.gadu (3.12 MB) 3.12 MB
1.pielikums: Programmas Rīcības plāna izpilde 2015.gadā (2.56 MB) 2.56 MB
2.pielikums: Programmas Investīciju plāna izpilde 2015.gadā (905.97 KB) 905.97 KB
Pārskats par Stratēģijas ieviešanu Rīgā par 2014.gadu (3.75 MB) 3.75 MB
1.pielikums: Programmas Rīcības plāna izpilde 2014.gadā (307.14 KB) 307.14 KB
2.pielikums: Programmas Investīciju plāna izpilde 2014.gadā (65.5 KB) 65.5 KB

Stratēģijas Uzraudzības Sistēma (SUS) līdz 2013.gadam

Iepriekšējais SUS ietver divu dokumentu: Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025. gadam un Rīgas attīstības programma 2010.-2013. gadam monitoringu (uzraudzību un novērtēšanu). Monitorings palīdz iedzīvināt stratēģiskos dokumentus, piešķirot tiem lielāku nozīmīgumu un sniedz iespēju aplūkot un novērtēt kā pilsēta virzās uz izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Rīgas attīstības plānošanas dokumenti: Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programma 2014.– 2020.gadam

Saskaņā ar Rīgas domes 2014. gada 27.maija lēmumu Nr.1173 (prot. Nr.30, 15.§) „Par Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam un Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam apstiprināšanu” ir apstiprināta Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programma 2014.–2020.gadam

Pielikums Izmērs
Rīgas domes 28.04.2021. lēmums Nr. 578 (128.48 KB) 128.48 KB
Aktualizētais Rīgas AP 2014.-2020.g. Investīc. plāns 2019-2020 g.(RD 19.06.2020. lēm. Nr.509) (Groz.ar RD 28.04.2021.lēm.Nr.578) (549.37 KB) 549.37 KB
Investīciju plāns 2019.-2020.gadam pielikums Integrēto teritoriju investīciju (ITI) projektu ideju apraksti (811.06 KB) 811.06 KB
Rīgas domes 06.08.2020.lēmums Nr.615 "Par Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam darbības termiņa pagarināšanu" (118.79 KB) 118.79 KB
Aktualizētais Rīgas AP 2014.-2020.g. Investīc. plāns 2019-2020 g.(RD 19.06.2020. lēm. Nr.509) (Groz.ar RD 15.07.2020.lēm.Nr.595) (1.34 MB) 1.34 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāns 2019.-2020.gadam (RD 19.06.2020. lēm. Nr.509) (1.61 MB) 1.61 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāns 2019.-2020.gadam (RD 19.06.2020. lēm. Nr.509) (1.08 MB) 1.08 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāns 2019.-2020.gadam (RD 06.03.2020. lēm. Nr.47) (1.27 MB) 1.27 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāns 2019.-2020.gadam (RD 06.03.2020. lēm. Nr.47) (810.14 KB) 810.14 KB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāns 2019.-2020.g. (RD 25.09.2019 lēm. Nr.2591) (2.14 MB) 2.14 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāns 2019.-2020.gadam (RD 25.09.2019. lēm. Nr.2591) (875.07 KB) 875.07 KB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāns 2019.-2020.g. (RD 27.03.2019 lēm. Nr.2125) (1.28 MB) 1.28 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāns 2019.-2020.gadam (RD 27.03.2019. lēm. Nr.2125) (913.91 KB) 913.91 KB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāns 2017.-2019.g. (ar groz. RD 23.05.2018 lēm. Nr.1231) (1.83 MB) 1.83 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāns 2017.-2019.gadam (RD 15.12.2017. lēm. Nr.642) (1.12 MB) 1.12 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāns 2017.-2019.gadam (RD 15.12.2017. lēm. Nr.642) (1.46 MB) 1.46 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāns 2017.-2019.gadam (1 MB) 1 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāns 2017.-2019.gadam (1.1 MB) 1.1 MB
Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam (4.72 MB) 4.72 MB
Rīgas attīstības programma 2014.-2020. gadam (14.14 MB) 14.14 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāns (2016) (2.08 MB) 2.08 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāns 2016.-2018.gadam (445.57 KB) 445.57 KB
Investīciju plāns 2016.-2018.gadam pielikums Integrēto teritoriju investīciju (ITI) projektu ideju apraksti (1.18 MB) 1.18 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāns (883.28 KB) 883.28 KB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāns 2015.-2017.gadam (1.84 MB) 1.84 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāns 2014.-2016.gadam (RD 21.04.2015. lēm. Nr.2491) (1.56 MB) 1.56 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāns 2014.-2016.gadam (RD 21.04.2015. lēm. Nr.2491) (4.17 MB) 4.17 MB
Pašreizējās situācijas raksturojums (Pielikums Rīgas attīstības programmai 2014.-2020.gadam) (7.72 MB) 7.72 MB
Vides pārskats (8.71 MB) 8.71 MB
Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (245.18 KB) 245.18 KB
Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam projektu un Rīgas attīstības (1.27 MB) 1.27 MB
Rīgas domes 27.05.2014. lēmums Nr.1173 (51.29 KB) 51.29 KB

Iepriekšējā plānošanas perioda Rīgas attīstības plānošanas dokuments: Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025. gadam

Rīgas ilgtermiņa attīstības „jumta” dokuments. Rīgas ilgtermiņa attīstības pamatā ir cilvēks (rīdzinieks) un stratēģijas galvenais izaicinājums ir nodrošināt kvalitatīvu darba, dzīves un atpūtas vidi katram indivīdam, kas saista savu nākotni ar Rīgu. Tāpēc arī definētā Rīgas ilgtermiņa attīstības vīzija – Rīga – Iespēja ikvienam - ir pietiekami plaša un visaptveroša.

Pielikums Izmērs
Stratēģija ar grozījumiem (1.38 MB) 1.38 MB

Rīgas teritorijas plānojums 2006.-2018. gadam

Trešajām personām saistošs dokuments, kurā noteikta zemes izmantošanas politika pilsētā (plānojums sastāv no plaša kartogrāfiskā materiāla, kā arī no Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma).

 Plāns