Pārlekt uz galveno saturu

Stratēģija

Rīgas attīstības programma 2022.-2027.gadam

-

Attīstības programma ir pilsētas pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Stratēģijā izvirzīto uzstādījumu un mērķu sasniegšanai. Attīstības programmā izvirzītie rīcības virzieni skar visas pašvaldības pārziņā esošās jomas un nozares.

Pielikums Izmērs
Rīgas attīstības programma 2022.-2027.gadam (16.32 MB) 16.32 MB

Rīcības un investīciju plāni

Iepriekšējo plānošanas periodu Attīstības programmas, Stratēģija, rīcības un investīciju plāni

Pielikums Izmērs
Rīgas attīstības programma 2014.-2020.gadam (14.14 MB) 14.14 MB
Aktualizētais Rīgas AP 2014.-2020.g. Investīc. plāns 2019-2020 g.(RD 19.06.2020. lēm. Nr.509) (Groz.ar RD 28.04.2021.lēm.Nr.578) (549.37 KB) 549.37 KB
Investīciju plāns 2019.-2020.gadam pielikums Integrēto teritoriju investīciju (ITI) projektu ideju apraksti (811.06 KB) 811.06 KB
Aktualizētais Rīgas AP 2014.-2020.g. Investīc. plāns 2019-2020 g.(RD 19.06.2020. lēm. Nr.509) (Groz.ar RD 15.07.2020.lēm.Nr.595) (1.34 MB) 1.34 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāns 2019.-2020.gadam (RD 19.06.2020. lēm. Nr.509) (1.61 MB) 1.61 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāns 2019.-2020.gadam (RD 19.06.2020. lēm. Nr.509) (810.14 KB) 810.14 KB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāns 2019.-2020.g. (RD 25.09.2019 lēm. Nr.2591) (2.14 MB) 2.14 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāns 2019.-2020.gadam (RD 25.09.2019. lēm. Nr.2591) (875.07 KB) 875.07 KB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāns 2019.-2020.g. (RD 27.03.2019 lēm. Nr.2125) (1.28 MB) 1.28 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāns 2019.-2020.gadam (RD 27.03.2019. lēm. Nr.2125) (913.91 KB) 913.91 KB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāns 2017.-2019.g. (ar groz. RD 23.05.2018 lēm. Nr.1231) (1.83 MB) 1.83 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāns 2017.-2019.gadam (RD 15.12.2017. lēm. Nr.642) (1.12 MB) 1.12 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāns 2017.-2019.gadam (RD 15.12.2017. lēm. Nr.642) (1.46 MB) 1.46 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāns 2017.-2019.gadam (RD 04.07.2017. lēm.Nr. 8) (1 MB) 1 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāns 2017.-2019.gadam (RD 04.07.2017. lēm.Nr. 8) (1.1 MB) 1.1 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāns (2016) (RD 27.09.2016. lēm.Nr. 4284) (2.08 MB) 2.08 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāns 2016.-2018.gadam (RD 27.09.2016. lēm.Nr. 4284) (445.57 KB) 445.57 KB
Investīciju plāns 2016.-2018.gadam pielikums Integrēto teritoriju investīciju (ITI) projektu ideju apraksti (RD 27.09.2016. lēm (1.18 MB) 1.18 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāns (RD 16.02.2016. lēm.Nr. 3493) (883.28 KB) 883.28 KB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāns 2015.-2017.gadam (RD 16.02.2016. lēm.Nr. 3493) (1.84 MB) 1.84 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāns 2014.-2016.gadam (RD 21.04.2015. lēm. Nr.2491) (1.56 MB) 1.56 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāns 2014.-2016.gadam (RD 21.04.2015. lēm. Nr.2491) (4.17 MB) 4.17 MB
Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025.gadam, 2010 (1.38 MB) 1.38 MB
Rīgas attīstības programma 2010.-2013.gadam I daļa, 2010 (1.19 MB) 1.19 MB
Rīgas attīstības programma 2010.-2013.gadam II daļa, Pašreizējās situācijas raksturojums, 2010 (11.79 MB) 11.79 MB