Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam

-

Stratēģija ir Rīgas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ietverts pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, telpiskās attīstības perspektīva un attīstības prioritātes.