Pārlekt uz galveno saturu

Pētījumi

Pētījuma (apsekojuma, aptaujas) nosaukums Kategorija Mērķis Faili
Elektronikas un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozares atalgojuma pētījums Ekonomika, Finanses M7 Augstas pievienotās vērtības konkurētspējīga ekonomika
Rīgas patversmes/naktspatversmju klientu aptauja Sociālie procesi M6 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Imantas iedzīvotāju vērtējums dzīvei apkaimē Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm
Sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības paradumu pētījums Sociālie procesi M5 Ģimeniska, veselīga un aktīva sabiedrība
Zemesgabala ar kadastra Nr.0100 121 2536 Rīgā, Saharova ielā, Tīnūžu ielā, Praulienas ielā iespējamo attīstību un tirgus izpēte Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm
Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” attīstības programmas 1. posma sociāli ekonomiskās atdeves novērtējums Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm
Rīgas iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldību. Rīgas iedzīvotāju aptauja, 2013.gada jūlījs-augusts Pilsētas pārvaldība M13 Iedzīvotājiem tuva efektīvas pārvaldes pilsēta
Pētniecības darbu analīze Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes vajadzībām Pilsētvide M13 Iedzīvotājiem tuva efektīvas pārvaldes pilsēta
Potenciāla izvērtējums industriālo parku attīstībai. Spilves industruālais parks. Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm
Rīgā esošo tukšo jaunbūvju, nepabeigto ēku un būvlaukumu, kuros nenoris darbība apsekojums Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm
Priekšlikumi un rekomendācijas Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas in apbūvēs noteikumu grozījumiem ūdens teritoriju un krastmalu izmantošanai Pilsētvide M10 Zaļa pilsēta ar labu vides kvalitāti
Rīgas aglomerācijas robežu precizēšana Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm
Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programma 2011. - 2015. gadam Infrastruktūra, Pilsētvide M10 Zaļa pilsēta ar labu vides kvalitāti
Degradēto teritoriju un objektu apsekojums Rīgā Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm
Demogrāfiskās prognozes Rīgā un Pierīgā Iedzīvotāji PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm