Pārlekt uz galveno saturu

PĀRSKATS I GRUPAS BŪVES ĢEOTEHNISKO APSTĀKĻU UN VIDES KVALITĀTES PARAMETRU PRIEKŠIZPĒTE

Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošajā teritorijā
Rīgā, Jelgavas ielā 43
(zemes kadastra Nr. Nr. 0100 054 0181)

Ar pētijumu var iepazīties sazinoties ar  RD MVD Vides pārvaldes Ūdens resursu un meliorācijas nodaļas vadītāju J.Švinski (29125028)

Pētījuma veicējs
SIA "Environment"
Kategorija
Veikšanas laiks