Pārlekt uz galveno saturu

No 3.septembra publiskai apspriešanai nodos Rīgas attīstības programmas 2021.-2027.gadam 1.redakciju un vides pārskata projektu

Pamatojoties uz Rīgas domes 18.08.2021. lēmumu Nr. 795 (prot. Nr. 31, 12. §) “Par Rīgas attīstības programmas 2021.–2027. gadam 1. redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanu” ir uzsākta Rīgas attīstības programmas 2021.–2027. gadam 1. redakcijas publiskā apspriešana un vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana.

Attīstības programma ir vidēja termiņa pilsētas attīstības stratēģiskais ietvars un rīks Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam izvirzīto ilgtermiņa attīstības mērķu sasniegšanai turpmākajos septiņos gados. Teritorijas attīstības plānošanas dokumenta izstrāde uzsākta ar Rīgas domes 21.11.2018. lēmumu Nr. 1770 (prot. Nr.39, 87.§).

Vienlaicīgi sabiedriskajai apspriešanai tiek nodots attīstības programmas stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekts.

Publiskā apspriešana norisinās no 2021. gada 3. septembra līdz 4. oktobrim.

Jaunajā attīstības programmā definētas deviņas prioritātes jeb galvenie attīstības virzieni un to mērķu sasniegšanai izvirzīti uzdevumi, prioritāti raksturojoši un uzdevumu izpildes rādītāji, kā arī tiem atbilstošas rīcības un investīciju projekti, kas apkopoti rīcības plānā un investīciju plānā.

Attīstības programmai veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums un izstrādāts vides pārskata projekts, lai novērtētu iespējamo ietekmi uz vidi un noteiktu pasākumus negatīvās ietekmes novēršanai vai mazināšanai.

Publiskās apspriešanas laikā ikviens interesents aicināts iepazīties ar attīstības programmas 1. redakciju un vides pārskata projektu:

 • valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv;
 • klātienē Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra trīs vietās: Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46 un Ieriķu ielā 43A.

Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā MS TEAMS vidē notiks 8. septembrī plkst. 17.00, un tiks pārraidīta ww.riga.lv, www.rdpad.lv un Pilsētas attīstības departamenta Facebook kontā. Lai saņemtu aktīvā dalībnieka pieeju, aicinām iepriekš reģistrēties līdz 7. septembra plkst.18.00, SPIEŽOT TE.

Vēršam uzmanību, ka sanāksmē varēs piedalīties tikai identificētas un reģistrētas personas. Saite uz sanāksmi tiks nosūtīta individuāli katram reģistrētajam dalībniekam.

Publiskās apspriešanas laikā plānotas vairākas tematiskās tikšanās un diskusijas:

 • sanāksme-darbnīca “Vides pieejamība”;
 • tikšanās ar jauniešiem;
 • tikšanās ar apkaimju iedzīvotāju organizācijām;
 • publiskā diskusija “Uzņēmējdarbība un konkurētspēja”;
 • sanāksme “Klimats un vide”;
 • publiskā diskusija “Mobilitāte”.


Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus par attīstības programmas 1. redakciju un vides pārskata projektu var iesniegt līdz 2021. gada 4. oktobrim (ieskaitot): 

 • elektroniski portālā www.geolatvija.lv;
 • sūtot uz e-pastu pad@riga.lv;
 • pa pastu (pasta zīmogs līdz 2021. gada 4. oktobrim), adresējot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050;
 • klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Amatu iela 4, Rīgā vai jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu apkalpošanas punktā (Daugavpils iela 31, Eduarda Smiļģa iela 46, Ieriķu iela 43A, Gobas iela 6A, Brīvības iela 49/53).

Sniedzot ierosinājumus un priekšlikumus par attīstības plānošanas dokumentu, lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu un pārstāvību (iedzīvotājs, skolēns, kādas organizācijas, uzņēmuma, iestādes pārstāvis u.tml.).

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona:

Daina Pētersone (e-pasts daina.petersone@riga.lv; tālruņa numurs 28446809).

Rīgas attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādātājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 67105816, e-pasts pad@riga.lv, www.rdpad.lv.

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata izstrādātājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, Vīlandes iela 3–6, Rīga, LV-1010, tālrunis 67242411, e-pasts elle@environment.lv, www.environment.lv.