Pārlekt uz galveno saturu

Lēmums Nr.1090 “Par Rīgas attīstības programmas 2021.–2027. gadam nosaukuma precizēšanu”

Ar Rīgas domes 15.12.2021. lēmumu Nr.1090 “Par Rīgas attīstības programmas 2021.–2027. gadam nosaukuma precizēšanu” tika precizēts Rīgas attīstības programmas 2021.–2027. gadam (turpmāk – Attīstības programma) darbības termiņš no 2021.–2027. gadam uz 2022.–2027. gadam.

Ieilgstot Attīstības programmas izstrādes un starpinstitūciju saskaņošanas procesiem, bija nepieciešams veikt Attīstības programmas nosaukuma precizēšanu, tādējādi atspoguļojot Attīstības programmas aktuālo darbības termiņu un plānošanas dokumenta nosaukuma atbilstību saturam.

Tiek precizēts, ka Rīgas attīstības programma 2022.–2027.gadam tiks apstiprināta Rīgas domē 2022.gada pirmajā ceturksnī, noslēdzot iepriekšējo plānošanas periodu.