MērķiRV3 (no 2014.)Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide
 
– rādītājs paaugstinās, pozitīvs; - rādītājs samazinās, pozitīvs; – rādītājs paaugstinās, negatīvs; – rādītājs samazinās, negatīvs; - rādītājs nemainās
 Nr.p.k.RādītājsAvots201220132014201520162017Sagaidāmā vērtībaIlgtermiņa attīstības virziensRD struktūrvienība, kas nodrošina informācijuPiezīmesTendence Tend.
iepr.
gadu
vid.
Tend.
iepr.
1
gads
1Patēriņš atpūtai un kultūrai no mājsaimniecību kopējiem izdevumiem, %CSP6.77.17.97.97.6-Pieaug11PADX > Y
2RCB un filiālbibliotēku darbības rādītāji – lietotāju skaitsRCB-7674.574.775.3-Bibliotēku loma nemazinās61PADX > Y
3Vidējais kultūras iestāžu (t.sk. bibliotēku) pieejamības un pieejamības kvalitātes vērtējumsEkspertu veikts pētījums----1.7-Pieaug2PADVērtējums, punktos (0- 4); pētījums tiek veikts reizi 4 gadosX > Y
4Bibliotēku skaitsCSP-31313131-Nesamazinās> 31PADX > Y
5Kultūras centru skaitsCSP-15151515-Pieaug20PADX > Y
6Rīgas pašvaldības kultūras centros un namos organizētie pasākumi: - organizētie pasākumiRD IKSD-3647399344843592-PieaugPalielinājiesPADX > Y
7Rīgas pašvaldības kultūras centros un namos organizētie pasākumi: - apmeklētāju skaitsRD IKSD-1373.31626.21432.41286.0-PieaugPalielinājiesPADX > Y
8Rīgas pašvaldības kultūras centros un namos organizētie pasākumi: - kolektīvu skaitsRD IKSD-189197205176-PieaugPalielinājiesPADX > Y
9Rīgas pašvaldības kultūras centros un namos organizētie pasākumi: - dalībnieku skaitsRD IKSD-7809743772046060-PieaugPalielinājiesPADX > Y
10Amatiermākslas kolektīvu skaitsRD IKSD278280277277277-Pieaug480PADX > Y
11Iedzīvotāju vērtējums par kultūras pasākumiem RīgāRegulāra vienotā socioloģiskā aptauja89.788.693.493.693.4-Nesamazinās90PADPozitīvs vērtējums, %X > Y
12Iedzīvotāju vērtējums par iespējām iesaistīties pulciņos, amatiermākslas kolektīvos (kori, deju kolektīvi, pulciņi u.tml.) bērniemRegulāra vienotā socioloģiskā aptauja-51.358.163.173.1-Pieaug70PADPozitīvs vērtējums, %X > Y
13Iedzīvotāju vērtējums par iespējām iesaistīties pulciņos, amatiermākslas kolektīvos (kori, deju kolektīvi, pulciņi u.tml.) pieaugušajiemRegulāra vienotā socioloģiskā aptauja-47.352.258.948.6-Pieaug70PADX > Y