MērķiIM2 (no 2014.)Inovatīva, atvērta un eksportspējīga ekonomika
 
– rādītājs paaugstinās, pozitīvs; - rādītājs samazinās, pozitīvs; – rādītājs paaugstinās, negatīvs; – rādītājs samazinās, negatīvs; - rādītājs nemainās
 Nr.p.k.RādītājsAvots2004200520062007200820092010201120122013201420152016Sagaidāmā vērtībaIlgtermiņa attīstības virziensRD struktūrvienība, kas nodrošina informācijuPiezīmesTendence Tend.
iepr.
gadu
vid.
Tend.
iepr.
1
gads
1IKP apjoma pieaugums % pret iepriekšējo gaduCSP20.420.118.931.48.9-21.6--10.15.46.13.02.2virs 5Stabils/ NesamazināsPADX > Y
2Ekonomiski aktīvās komercsabiedrībasCSP--------49.649.351.654.054.652PieaugPADX > Y
3Ražošanas daļa pievienotajā vērtībāCSP--------9.89.78.58.77.715PieaugPADX > Y
4Bezdarba līmenis gada sākumā %NVA4.54.43.83.15.212.19.97.87.76.45.65.15.24SamazināsPADX > Y