MērķiPRV1 (no 2014)Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība
 
– rādītājs paaugstinās, pozitīvs; - rādītājs samazinās, pozitīvs; – rādītājs paaugstinās, negatīvs; – rādītājs samazinās, negatīvs; - rādītājs nemainās
 Nr.p.k.RādītājsAvots20102011201220132014201520162017Sagaidāmā vērtībaIlgtermiņa attīstības virziensRD struktūrvienība, kas nodrošina informācijuPiezīmesTendence Tend.
iepr.
gadu
vid.
Tend.
iepr.
1
gads
1Pirmsskolas vecuma bērnu īpatsvars, kas apmeklē PII (t.sk. pašvaldības līdzfinansējums, dotācija un deleģēšanas līgumu finansēšana privātajās PII)RD IKSD--64.264.567.875.973.0-Pieaug70PADX > Y
2Pirmsskolas vecuma bērnu skaits, kuri reģistrējušies rindā un kuriem pašvaldība nevar nodrošināt vietas PIIRD IKSD---2602239519501320-SamazināsNav rindasPADX < Y
3Vidējais pašvaldības PII pieejamības un pieejamības kvalitātes vērtējumsEkspertu veikts pētījums------1.6-Pieaug3PADVērtējums punktos (0-4)X > Y
4Iedzīvotāju vērtējums par pašvaldības PII pakalpojumu kvalitātiRegulāra vienotā socioloģiskā aptauja---58.067.067.69.0-Pieaug80PADX > Y
5Iedzīvotāju vērtējums par pašvaldības PII pakalpojumu pieejamībuRegulāra vienotā socioloģiskā aptauja---30.845.841.163.0-Pieaug80PADX > Y
69.klašu beidzēju īpatsvars, kas saņem tikai liecību apliecības vietāRD IKSD---3.03.43.13.5-Samazinās< 1PADX < Y
712.klašu beidzēju īpatsvars, kas saņem tikai liecību atestāta vietāRD IKSD---2.03.23.62.8-Samazinās< 1.3PADX < Y
8Eksakto zinātņu centralizēto eksāmenu kārtotāju īpatsvars vidusskolās: - fizikāRD IKSD---6.08.08.59.4-Pieaug10PADX > Y
9Eksakto zinātņu centralizēto eksāmenu kārtotāju īpatsvars vidusskolās: - bioloģijāRD IKSD---11.512.912.813.0-Pieaug10PADX > Y
10Eksakto zinātņu centralizēto eksāmenu kārtotāju īpatsvars vidusskolās: - ķīmijāRD IKSD---5.06.06.37.2-Pieaug10PADX > Y
11Vidējais pašvaldības pamatskolu un vidusskolu pieejamības un pieejamības kvalitātes vērtējumsEkspertu veikts pētījums------1.8-Pieaug3PADVērtējums punktos (0-4)X > Y
12Iedzīvotāju vērtējums par pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu (skolu) pakalpojumu pieejamībuRegulāra vienotā socioloģiskā aptauja---83.291.389.388.0-Nesamazinās85PADX > Y
13Iedzīvotāju vērtējums par pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu (skolu) pakalpojumu kvalitātiRegulāra vienotā socioloģiskā aptauja---71.380.278.280.0-Pieaug80PADX > Y
14Iedzīvotāju vērtējums par iespējām bērniem iesaistīties pulciņos, kolektīvosRegulāra vienotā socioloģiskā aptauja---51.358.163.173.0-Pieaug75PADX > Y
15Iedzīvotāju vērtējums par iespējām pieaugušajiem iesaistīties pulciņos, kolektīvosRegulāra vienotā socioloģiskā aptauja---51.358.163.173.0-Pieaug75PADX > Y
16Audzēkņu skaits Rīgas pilsētas pašvaldības: - interešu iestādēsRD IKSD---30074280052962524857-Nesamazinās-PADX > Y
17Audzēkņu skaits Rīgas pilsētas pašvaldības: - sporta iestādēsRD IKSD---7452766981708560-Nesamazinās-PADX > Y
18Audzēkņu skaits Rīgas pilsētas pašvaldības: - mūzikas un mākslas izglītības iestādēsRD IKSD90--4554491347164540-Nesamazinās-PADX > Y
19Interneta pieslēgums mājsaimniecībāsCSP---76.079.881.283.0-Pieaug95PAD%X > Y
20Iedzīvotāju ar augstāko izglītību īpatsvars (15-64)CSP3--38.436.536.839.7-Palielinās36PADX > Y