Attīstības plānošanas dokumenti

Šajā sadaļā Jūs varat iepazīties ar Rīgas Attīstības plānošanas dokumentu veidiem.

Lai atvieglotu meklēšanu, dokumentus ir iespējams atlasīt pēc to nosaukuma, apstiprināšanas gada un kategorijas. Daļa dokumentu ir pieejami elektroniskā versijā, kurus iespējams lejupielādēt no datubāzes, pārējiem ir norādīta to pieejas vieta.

Politikas plānošanas dokumenti:

 • *Pamatnostādnes – dokuments, kas nosaka jaunus vidēja termiņa attīstības virzienus nozaru politikās.
 • *Plāns  – dokuments politikas (pamatnostādņu) ieviešanai, pamatnostādņu vietā vai augstākas institūcijas dotā uzdevuma izpildei. Plānu izstrādā īstermiņam vai vidējam termiņam.
 • *Konceptuāls ziņojums – dokuments, ko izstrādā, ja nepieciešams izšķirties par rīcību iepriekš noteiktu nozaru politiku īstenošanā.

 

Institūciju vadības dokumenti:

 • *Institūcijas darbības stratēģija – dokuments, kas nodrošina tiešās pārvaldes institūcijas darbības plānošanu tās kompetencē esošajās politikas nozarēs atbilstoši attiecīgajā nozarē apstiprinātiem attīstības plānošanas dokumentiem, tiesību aktiem un plānotajam institūcijas valsts budžeta izdevumu kopapjomam vidējam termiņam (trīs gadi).
 • *Gada darba plāns – dokuments, kas nodrošina attiecīgās institūcijas darbības stratēģijas īstenošanu. Tajā ietver konkrētajā gadā veicamos uzdevumus vai pasākumus, to izpildes termiņus un atbildīgās struktūrvienības vai amatpersonas.

 

Attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšanas kārtību Rīgas pašvaldībā nosaka:

 • *Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumi Nr.737 “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi”.
 • *Rīgas domes 2017.gada 14.marta Iekšējie noteikumi Nr.19 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrādes kārtību”.

 

Teritorijas attīstības plānošanas dokumenti ietver:

Teritorijas un tematiskos plānojumus, Lokālplānojumus, Pašvaldības attīstības stratēģijas un programmas un Detālplānojumus.

Informācijas izmantošanas gadījumā atsauce uz izmantoto dokumentu un izstrādātāju ir obligāta!

 

Politikas plānošanas dokumenti

Institūciju vadības dokumenti

 • Darbības plāns
 • Darbības stratēģija

Teritorijas attīstības plānošanas dokumenti

 • Lokālplānojumi
 • Tematiskie plānojumi
 • Pašvaldības attīstības programmas
 • Pašvaldības attīstības stratēģijas
 • Detālplānojumi
 • Teritorijas plānojumi
A A A
teksta versija
A A A