Pētījumi

Šajā sadaļā Jūs varat iepazīties ar pašvaldības veiktajiem pētījumiem. Lai atvieglotu meklēšanu, pētījumus ir iespējams atlasīt pēc pētījuma veikšanas gada, kategorijas un pēc pasūtītāja. Daļa pētījumu ir pieejami elektroniskā versijā, kurus iespējams lejupielādēt no datubāzes, pārējiem ir norādīta to pieejas vieta.

Informācijas izmantošanas gadījumā atsauce uz pētījumu ir obligāta!

 

Pētījuma (apsekojuma, aptaujas) nosaukums Kategorija Mērķis Faili
Skiču projekta izstrāde Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2. posmam no Vairoga ielas pārvada līdz Daugavgrīvas ielai Infrastruktūra PM2 Uz austrumu - rietumu saikni balstīta ekonomika
Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2. posma (no Vairogu ielas līdz Daugavgrīvas ielai) ģeotehniskās izpētes darbu veikšana Infrastruktūra PM2 Uz austrumu - rietumu saikni balstīta ekonomika Download file
IVN ziņojuma izstrāde Rīgas Ziemeļu transporta koridora projekta 1. posmam Infrastruktūra, Vide PM2 Uz austrumu - rietumu saikni balstīta ekonomika Download file
Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1. posma skiču projekta izstrāde Infrastruktūra PM2 Uz austrumu - rietumu saikni balstīta ekonomika Download file
Rīgas Ziemeļu transporta koridora projektam nepieciešamo satiksmes un finanšu pētījumu veikšana Finanses, Infrastruktūra PM2 Uz austrumu - rietumu saikni balstīta ekonomika Download file
Investīciju plūsmas pētījums Rīgas pilsētā Finanses PM3 Dzīve pilsētā ar kvalitatīviem dzīvojamiem rajoniem (apkaimēm) Download file
Apkaimju ekonomiski – ģeogrāfiskā apraksta izstrādāšana Pilsētvide PM3 Dzīve pilsētā ar kvalitatīviem dzīvojamiem rajoniem (apkaimēm) Download file
Nekustamā īpašuma tendenču novērtēšana apkaimju griezumā Pilsētvide PM3 Dzīve pilsētā ar kvalitatīviem dzīvojamiem rajoniem (apkaimēm) Download file
Apkaimju informatīvi, statistiski analītiskās (AISA) sistēmā iekļaujamo datu audits Pilsētvide PM3 Dzīve pilsētā ar kvalitatīviem dzīvojamiem rajoniem (apkaimēm)
Kundziņsalas dzīvojamo teritoriju kompensācijas modeļa izstrādes juridiskais pamatojums Pilsētvide, Sociālie procesi PM3 Dzīve pilsētā ar kvalitatīviem dzīvojamiem rajoniem (apkaimēm) Download file
Vienreizējās maksas pilsētas infrastruktūras attīstībai atbilstība LR normatīvo aktu prasībām Ekonomika, Infrastruktūra M11 Daudzveidīga un augoša ekonomika
Demogrāfiskā situācija un attīstības prognozes Iedzīvotāji M6 Ģimeniska sabiedrība Download file
Vispārējā Rīgas ekonomiskā attīstība Ekonomika PM2 Uz austrumu - rietumu saikni balstīta ekonomika Download file
Esošās situācijas izpēte Rīgā Vispārīgi M17 Efektīvas pārvaldes pilsēta Download file
„Par Rīgas pilsētas pašvaldībai optimālāko un izdevīgāko risku samazināšanas un pārvietošanas modeļu noteikšanu” Vispārīgi M17 Efektīvas pārvaldes pilsēta

Lapas

A A A
teksta versija
A A A