Pētījumi

Šajā sadaļā Jūs varat iepazīties ar pašvaldības veiktajiem pētījumiem. Lai atvieglotu meklēšanu, pētījumus ir iespējams atlasīt pēc pētījuma veikšanas gada, kategorijas un pēc pasūtītāja. Daļa pētījumu ir pieejami elektroniskā versijā, kurus iespējams lejupielādēt no datubāzes, pārējiem ir norādīta to pieejas vieta.

Informācijas izmantošanas gadījumā atsauce uz pētījumu ir obligāta!

 

Pētījuma (apsekojuma, aptaujas) nosaukums Kategorija Mērķis Faili
Rīgas Domes jaunā administratīvā ēka; finansēšanas modelis Pilsētas pārvaldība, Pilsētvide PM3 Dzīve pilsētā ar kvalitatīviem dzīvojamiem rajoniem (apkaimēm) Download file
Publisko-Privāto Partnerattiecību veidošana un ieviešana pilsētas attīstības procesos, Kalnciema ielas koka apbūve Ekonomika, Pilsētvide PM3 Dzīve pilsētā ar kvalitatīviem dzīvojamiem rajoniem (apkaimēm) Download file
Perspektīvā transporta shēma Infrastruktūra PM3 Dzīve pilsētā ar kvalitatīviem dzīvojamiem rajoniem (apkaimēm) Download file
Transporta infrastruktūras esošās situācijas raksturojums Infrastruktūra PM3 Dzīve pilsētā ar kvalitatīviem dzīvojamiem rajoniem (apkaimēm) Download file
Rīgas stipro pušu, vājo vietu, iespēju un draudu izvērtējums Vispārīgi Download file
Ātrais pašvaldību datu audits Ekonomika Download file
Rīgas attīstības plāna (1995 - 2005) realizācijas izvērtējums Pilsētas pārvaldība Download file
Rīgas telpiskās kompozīcijas attīstība Pilsētvide M10 Zaļa pilsēta ar labu vides kvalitāti Download file
Rīgas pilsētas attīstības perspektīvas starptautiskā kontekstā Ekonomika PM2 Uz austrumu - rietumu saikni balstīta ekonomika Download file
Rīgas iedzīvotāju apmierinātības ar pašvaldību indikatori. Rīgas iedzīvotāju aptauja. Sociālie procesi M17 Efektīvas pārvaldes pilsēta Download file
Development of Infrastructure exaction calculation methods for Riga City Council Ekonomika, Finanses M11 Daudzveidīga un augoša ekonomika Download file
Pamatojums Rīgas Pilsētas attīstības stratēģijas uzraudzības sistēmas izstrādei Pilsētas pārvaldība M17 Efektīvas pārvaldes pilsēta Download file
Rīgas attīstības stratēģijas uzraudzības sistēmas vadlīnijas Pilsētas pārvaldība M17 Efektīvas pārvaldes pilsēta Download file
Grāmata ''Vecrīga –pilsētbūvniecības piemineklis'' Pilsētvide PM3 Dzīve pilsētā ar kvalitatīviem dzīvojamiem rajoniem (apkaimēm)
Nekustamo īpašumu vērtējums Rīgas Ziemeļu transporta koridora trases ietvaros Infrastruktūra PM2 Uz austrumu - rietumu saikni balstīta ekonomika

Lapas

A A A
teksta versija
A A A