Pētījumi

Šajā sadaļā Jūs varat iepazīties ar pašvaldības veiktajiem pētījumiem. Lai atvieglotu meklēšanu, pētījumus ir iespējams atlasīt pēc pētījuma veikšanas gada, kategorijas un pēc pasūtītāja. Daļa pētījumu ir pieejami elektroniskā versijā, kurus iespējams lejupielādēt no datubāzes, pārējiem ir norādīta to pieejas vieta.

Informācijas izmantošanas gadījumā atsauce uz pētījumu ir obligāta!

 

Pētījuma (apsekojuma, aptaujas) nosaukums Kategorija Mērķis Faili
Izzināt skolu direktoru un skolēnu viedokli par Valsts Centralizēto eksāmenu norisi. Sociālie procesi PM1 Izglītota, prasmīga un kultūru cienoša sabiedrība
Sagatavot analītisko materiālu RBTAK sēdei par bāreņiem un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšanai ar dzīvojamo platību. Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Rīgas bērnu aizsardzības centrs kopā ar citām institūcijām veic darba analīzi par sociālo jautājumu risināšanu Rīgas pilsētā. Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Apkopot un analizēt vasaras darba un atpūtas nometņu darba rezultātus Rīgas rajonos/ pr-tās un izteikt priekšlikumus darba uzlabošanai. Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Rīgas Centra rajona bērnu tiesību aizsardzības sistēma Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Akcija par „Skolēnu nesekmības problēmas vispārizglītojošās skolās: iemesli, sekas, risinājumi – iegūto datu analīze. Sociālie procesi PM1 Izglītota, prasmīga un kultūru cienoša sabiedrība
Rīgas bērnu tiesību aizsardzības centra „uzticības tālruņa” zvanu analīze un priekšlikumi darba uzlabošanai. Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Rīgas domes Bērnu tiesības aizsardzības komisijas darba sēžu satura kvalitatīva darba analīze, izpēte darba uzlabošanai bērnu tiesību aizsardzība Rīgā. Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Administratīvās komisijas, apakškomisijas darba analīze Sociālie procesi, Vispārīgi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Veikt regulāru, analītisku darbību par vardarbības faktoriem skolās un pasākumiem to novēršanā. Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Pārbaudīt un analizēt korekcijas klašu darbu Rīgā. Sociālie procesi, Vispārīgi PM1 Izglītota, prasmīga un kultūru cienoša sabiedrība
Pētīt bērnu kustības „Bērns palīdz bērnam, bērns aizsargā bērnu” norisi Rīgas skolās. Iedzīvotāji, Sociālie procesi M6 Ģimeniska sabiedrība
Rīgas skolu sociālo pedagogu darba problēmu analīze un priekšlikumu izpēte. Sociālie procesi PM1 Izglītota, prasmīga un kultūru cienoša sabiedrība
Veikt pētījumus sakarā ar konferences organizēšanu „Sadarbība bērnu pienākumu un tiesību nodrošināšanā” Rīgas skolās. Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Analizēt bērnu veselības stāvokli skolās Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība

Lapas

A A A
teksta versija
A A A