Pētījumi

Šajā sadaļā Jūs varat iepazīties ar pašvaldības veiktajiem pētījumiem. Lai atvieglotu meklēšanu, pētījumus ir iespējams atlasīt pēc pētījuma veikšanas gada, kategorijas un pēc pasūtītāja. Daļa pētījumu ir pieejami elektroniskā versijā, kurus iespējams lejupielādēt no datubāzes, pārējiem ir norādīta to pieejas vieta.

Informācijas izmantošanas gadījumā atsauce uz pētījumu ir obligāta!

 

Pētījuma (apsekojuma, aptaujas) nosaukums Kategorija Mērķis Faili
Projekta ”Experience Design in City Tourism” ietvaros tika veiktas 5,000 tūristu aptaujas, kuras tiks analizētas un dos iespēju paraudzīties uz pilsētu apmeklējumu no tūristu pozīcijas Sociālie procesi PM2 Uz austrumu - rietumu saikni balstīta ekonomika
„Kruīza kuģu pasažieru plūsma Rīgas pilsētā 2007. gadā” Sociālie procesi PM2 Uz austrumu - rietumu saikni balstīta ekonomika Download file
Tūrisma mārketinga pētījums „Rīga tūristu skatījumā” Sociālie procesi PM2 Uz austrumu - rietumu saikni balstīta ekonomika Download file
Izzināt vardarbību masu saziņas līdzekļos un tās ietekmi uz bērniem. Sociālie procesi PM1 Izglītota, prasmīga un kultūru cienoša sabiedrība
Datu bāzes izveidošana par pašvaldības apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju siltumenerģijas patēriņu par pēdējiem 5 gadiem (pa apsaimniekošanas sabiedrībām) un datu analīze ar esošās vidējās ēku energoefektivitātes noteikšanu (kWh/m² gadā) Vide, Vispārīgi M14 Tīra un zaļa pilsētvide Download file
Vēsturisks pētījums par Rīgas pilsētas ģerboņu un karogu un ar tiem saistītās simbolikas un atribūtikas izmantošanu Rīgā projekta „Rīgas pilsētas mārketinga stratēģija” ietvaros Vispārīgi M17 Efektīvas pārvaldes pilsēta
Apkopot ziņas par skolēniem, kuri atkārtoti vienā klasē mācījušies vairāk par diviem gadiem, pētīt nesekmīgo bērnu skaita palielināšanos Sociālie procesi PM1 Izglītota, prasmīga un kultūru cienoša sabiedrība
Izveidot Latgales priekšpilsētā NVO ar skolām, sociālo dienestu, valsts un pašvaldības policija bērnu tiesību aizsardzības jautājumos. Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Uzsākt pētīt un analizēt suicīdu skaita palielināšanos bērnu un jauniešu vidū Rīgā. Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Kavējumu analīze Rīgas skolās Sociālie procesi PM1 Izglītota, prasmīga un kultūru cienoša sabiedrība
Uzsākt analizēt situāciju Rīgas skolās par sociālo pedagogu un klašu audzinātāju sadarbības efektivitāti un apkopot rezultātus. Sociālie procesi PM1 Izglītota, prasmīga un kultūru cienoša sabiedrība
Pētīt agresivitātes cēloņus, izpausmes skolnieku un skolotāju vidū. Novērtēt situāciju. Izteikt priekšlikumus tās novēršanai. Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Sadarbībā ar skolu sociālajiem pedagogiem veikt izpētes darbu par iemesliem, kāpēc skolēni, kuru vecāki ir ārzemes, neapmeklē skolu. Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Veikt aptauju bērnu vecāku, skolu BTAK aktīvistu vidū par ģimenes sadarbību ar klases audzinātājiem – analīze. Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Analizēt un apkopot pētījuma rezultātus par „Pusaudžu sociālā diferenciācija skolās” Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība

Lapas

A A A
teksta versija
A A A