Pētījumi

Šajā sadaļā Jūs varat iepazīties ar pašvaldības veiktajiem pētījumiem. Lai atvieglotu meklēšanu, pētījumus ir iespējams atlasīt pēc pētījuma veikšanas gada, kategorijas un pēc pasūtītāja. Daļa pētījumu ir pieejami elektroniskā versijā, kurus iespējams lejupielādēt no datubāzes, pārējiem ir norādīta to pieejas vieta.

Informācijas izmantošanas gadījumā atsauce uz pētījumu ir obligāta!

 

Pētījuma (apsekojuma, aptaujas) nosaukums Kategorija Mērķis Faili
Aptauja par supervīzijas grupas organizēšanu Sociālajos dienestos Izglītība, Sociālie procesi PM1 Izglītota, prasmīga un kultūru cienoša sabiedrība
Pētījums „Par Rīgas sociālo dienestu jauno darbinieku nepieciešamību pēc atbalsta” Sociālie procesi PM1 Izglītota, prasmīga un kultūru cienoša sabiedrība
Aptauja akcijas „Kā Tev palīdzēt” ietvaros Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība Download file
Aptaujas par transporta pakalpojumiem personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu, 2006 Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība Download file
Speciālā autotransporta lietotāju aptauja ar mērķi izteikt savu viedokli par speciālā autotransporta pakalpojumu sniegšanas kvalitāti Rīgas pilsētā, 2003 Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība Download file
Aptaujas par transporta pakalpojumiem personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu, 2007 Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība Download file
Aptauja par Rīgas domes 14.11.2006 saistošo noteikumu Nr.59 „Par Rīgas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā” izpildi Sociālie procesi M16 Pilsēta ar kvalitatīvu mājokli Download file
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pilngadīgām personām iedzīvotāju sabiedriskās domas aptauja Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Pētījums par Vidzemes priekšpilsētas ilgstošo palīdzības saņēmēju iespējām darba tirgū Sociālie procesi M4 Nodrošināta sabiedrība
KS „Transporta Grupa Rīgas Taxi” transporta lietotāju personām ar apgrūtinātu pārvietošanos telefonaptauja Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Iekšējā audita izmaksu optimizācijas iespējas Rīgas pilsētas pašvaldībā Finanses M17 Efektīvas pārvaldes pilsēta
Rīgas apkaimju vēsturiskais apraksts Pilsētvide PM3 Dzīve pilsētā ar kvalitatīviem dzīvojamiem rajoniem (apkaimēm) Download file
Pretplūdu modeļa (Hidroloģiskās modelēšanas sistēmas izveide Rīgas pilsētā) izstrāde Infrastruktūra PM3 Dzīve pilsētā ar kvalitatīviem dzīvojamiem rajoniem (apkaimēm) Download file
Dabas pamatnes precizēšana Rīgas pilsētas teritorijas plānojumam Pilsētvide M14 Tīra un zaļa pilsētvide Download file
Iedzīvotāju aptauja (Maskavas Forštate) Sociālie procesi, Infrastruktūra, Vispārīgi PM3 Dzīve pilsētā ar kvalitatīviem dzīvojamiem rajoniem (apkaimēm) Download file

Lapas

A A A
teksta versija
A A A