Pētījumi

Šajā sadaļā Jūs varat iepazīties ar pašvaldības veiktajiem pētījumiem. Lai atvieglotu meklēšanu, pētījumus ir iespējams atlasīt pēc pētījuma veikšanas gada, kategorijas un pēc pasūtītāja. Daļa pētījumu ir pieejami elektroniskā versijā, kurus iespējams lejupielādēt no datubāzes, pārējiem ir norādīta to pieejas vieta.

Informācijas izmantošanas gadījumā atsauce uz pētījumu ir obligāta!

 

Pētījuma (apsekojuma, aptaujas) nosaukums Kategorija Mērķis Faili
Rīgas pilsētas ceļu klasifikācijas izstrāde Infrastruktūra, Pilsētvide M13 Ērti un ātri sasniedzama pilsēta
Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums Rīgas teritorijas plānojuma 2006. - 2018. gadam grozījumiem Pilsētvide, Vide PM3 Dzīve pilsētā ar kvalitatīviem dzīvojamiem rajoniem (apkaimēm) Download file
Tiesiskā regulējuma izpēte saistībā ar sabiedrisko drošību apdraudošo ēku (būvju) nojaukšanu (sakārtošanu) un ieteikumiem tā pilnveidošanai Pilsētvide PM3 Dzīve pilsētā ar kvalitatīviem dzīvojamiem rajoniem (apkaimēm)
Priekšlikumi normatīvā regulējuma izmaiņām, saistībā sabiedrisko drošību apdraudošo ēku (būvju) nojaukšanu un sakārtošanu. Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām” Pilsētvide PM3 Dzīve pilsētā ar kvalitatīviem dzīvojamiem rajoniem (apkaimēm)
Speciālā autotransporta lietotāju aptauja ar mērķi izteikt savu viedokli par speciālā autotransporta pakalpojumu sniegšanas kvalitāti Rīgas pilsētā, 2004 Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība Download file
Pētījums par ilgstošo sociālās palīdzības saņēmēju - bezdarbnieku iespējām darba tirgū Rīgas pilsētā Sociālie procesi M4 Nodrošināta sabiedrība Download file
Aptauja par rīdzinieku apmierinātību ar sociālo pabalstu piešķiršanas kārtību Sociālie procesi M4 Nodrošināta sabiedrība
Aptauja par rīdzinieku informētību par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgā Sociālie procesi M4 Nodrošināta sabiedrība
Transportlīdzekļu ekspluatācijas un pakalpojumu sniegšanas izmaksas, kontekstā analizējot vieglo taksometru tarifu aprēķināšanas metodiku un sniegt atzinumu par ekonomiski pamatota tarifa apmēru Rīgā Satiksme un transports PM3 Dzīve pilsētā ar kvalitatīviem dzīvojamiem rajoniem (apkaimēm)
Par transporta plūsmas izpēti uz krustojumiem ar lielāku kustības intensitāti, mācību transporta skaitu un tās ietekmes uz visu transporta plūsmu aprēķināšanu Satiksme un transports M13 Ērti un ātri sasniedzama pilsēta
Par satiksmes organizācijas projektu gājēju un velosipēdu ielu un transportlīdzekļu stāvvietu ierīkošanai, mazo arhitektūras formu uzstādīšanai Vecrīgā Satiksme un transports M13 Ērti un ātri sasniedzama pilsēta
Pārdaugavas teritorijas transporta sistēmas attīstības iespējas Satiksme un transports M13 Ērti un ātri sasniedzama pilsēta
Satiksmes uzskaites pakalpojumi Satiksme un transports M13 Ērti un ātri sasniedzama pilsēta
Sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanas veicināšanas Rīgas pilsētā stratēģijas izstrāde Satiksme un transports M13 Ērti un ātri sasniedzama pilsēta
Aptauja par Rīgas pilsētas pensionāru viedokli par braukšanu sabiedriskajā transportā katru dienu no 10:00 -16:00 par brīvu. Rīdzinieku apmierinātību ar sociālo pabalstu piešķiršanas kārtību. Sociālie procesi M4 Nodrošināta sabiedrība

Lapas

A A A
teksta versija
A A A