Veikt pētījumus sakarā ar konferences organizēšanu „Sadarbība bērnu pienākumu un tiesību nodrošināšanā” Rīgas skolās.

Latviešu
Pētījuma veicējs: 
RBTAC direktors Jānis Gulbis,direktora vietniece Rita Sprūža, Problēmu izpētes nodaļas vadītāja Ludmila Gulbe, Rīgas rajonu/priekšpilsētu BTAK priekšsēdētāji
Kategorija: 
Veikšanas laiks: 
Mērķis: 
M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Mērķis nosaukums: 
M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
A A A
teksta versija
A A A