Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas mērķtiecīgums Rīgas pilsētas pašvaldībā

Latviešu
Pētījuma veicējs: 
Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes Sociālās palīdzības administrēšanas nodaļa
Kategorija: 
Veikšanas laiks: 
Mērķis: 
RV7 Iekļaujoša un aktivitāti motivējoša sociālā sistēma
A A A
teksta versija
A A A