Sarkandaugavas upes vecās gultnes daļas teritorijas ilgtspējīgas lietusūdeņu apsaimniekošanas potenciāla novērtējums

A A A
teksta versija
A A A