Sabiedriskās domas aptaujas veikšana un rezultātu datu masīva sagatavošana

Latviešu
Pētījuma veicējs: 
Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS
Veikšanas laiks: 
Materiālu pieejas vieta: 
Mērķis: 
RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība
A A A
teksta versija
A A A