Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam realizācijas izvērtējums

A A A
teksta versija
A A A