Rīgas pilsētas pašvaldības 2004. gada publiskais pārskats

A A A
teksta versija
A A A