Rīgas pilsētas pašvaldības 2003. gada publiskais pārskats

A A A
teksta versija
A A A