Rīgas pilsētas attīstības perspektīvas starptautiskā kontekstā

Latviešu
Pētījuma veicējs: 
SIA “Projektu centrs”
Kategorija: 
Veikšanas laiks: 
Mērķis: 
PM2 Uz austrumu - rietumu saikni balstīta ekonomika
Fails: 
Mērķis nosaukums: 
PM2 Uz austrumu - rietumu saikni balstīta ekonomika
A A A
teksta versija
A A A