Pētniecības darbu analīze Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes vajadzībām

Latviešu
Pētījuma veicējs: 
Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte
Kategorija: 
Veikšanas laiks: 
Mērķis: 
M13 Iedzīvotājiem tuva efektīvas pārvaldes pilsēta
Fails: 
PielikumsIzmērs
Microsoft Office document icon petijums_par_petijumiem_apraksts.doc114 KB
Mērķis nosaukums: 
M13 Iedzīvotājiem tuva efektīvas pārvaldes pilsēta
A A A
teksta versija
A A A