Izvērtējums par Rīgas pilsētas konkurētspējas determinantiem gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā

A A A
teksta versija
A A A