Integrētās ūdens novadīšanas sistēmas plānošanas risinājumu izstrāde Rīgas teritorijas plānojuma vajadzībām

Latviešu
Pētījuma veicējs: 
SIA “Aqua-Brambis”
Kategorija: 
Veikšanas laiks: 
Mērķis: 
RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība
A A A
teksta versija
A A A