Centralizētās ūdensapgādes sistēmas pakalpojumu sniegšanas zonas un centralizētās kanalizācijas sistēmas aglomerācijas aktualizācija

A A A
teksta versija
A A A