Aizsargājamās apbūves teritorijas „Maskavas priekšpilsēta” koka apbūves mantojuma izvērtējums no pilsētvides plānojuma un telpiskās struktūras viedokļa

A A A
teksta versija
A A A