PM1 Izglītota, prasmīga un kultūru cienoša sabiedrība

Stratēģijā izvirzītais mērķis ir veicināt interesi par izglītību, kā arī izglītības pieejamību, piemērotību tirgus vajadzībām un kvalitāti. Mērķis ir vērsts uz visu vecuma grupu Rīgas iedzīvotājiem.  

Mērķi raksturojošie rādītāji 

     Mērķa izpilde
A A A
teksta versija
A A A