Apkaimes

Viens no galvenajiem iemesliem apkaimes idejai ir centieni uzlabot pilsētas attīstības plānošanu un iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Šobrīd vienkopus tiek apkopoti detalizēti dati par katru pilsētas apkaimi – Bolderāju, Bieriņiem, Mežaparku, Purvciemu – kopā par 58 apkaimēm. Šīs apkaimes nav iecerētas, kā administratīvas vienības, bet apkopotā informācija par apkaimēm kalpos kā priekšnoteikums Rīgas pilsētas teritorijas līdzsvarotas attīstības interesēm atbilstošas investīciju politikas izstrādei.

Katru gadu Pilsētas attīstības departaments veic iedzīvotāju aptauju, kuras laikā tiek noskaidrota iedzīvotāju apmierinātība ar dažādiem pilsētas pakalpojumiem apkaimju griezumā. Iedzīvotāju aptaujas pieejamas sadaļā Pētījumi.

Vēl šajā sadaļā iespējams iepazīties ar sekojošu informāciju:

 Rīgas kultūrvēsturisko teritoriju ārpus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas izpēte

A A A
teksta versija
A A A