4.4. Sociālā drošība

Datu avots: RD Labklājības departamenta gadagrāmatas

2009201020112012201320142015201620172018
Izlietotie finanšu līdzekļi, EUR71.2369.8885.4380.6676.5179.0381.8481.8485.3796.17

Datu avots: RD Labklājības departmenta gadagrāmatas

2006200720082009201020112012201320142015201620172018
Pabalstu saņēmēju skaits68662574686206360187719518250872380602505351242477 31671 28 15625 123

Datu avots: RD Labklājības departamenta gadagrāmatas

*Sākot no 09.02.2017.stājās spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kurā pabalsts ārkārtas situācijā tika aizstāts ar pabalstu krīzes situācijā, kā arī tika precizēta krīzes situācijas definīcija (krīzes situācija - situācija, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

201620172018
GMI pabalsts81527 2956 332
Dzīvokļa pabalsts15687 12 91511 024
Pabalsts veselības aprūpei36643 2833 001
*Vienreizējie pabalsti krīzes situācijā1482796
Pabalsts izglītības ieguves atbalstam1 617 1 4041 154
Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu75897 0187 018
Pabalsti aizbildņiem189418483
Pabalsts aizgādņiem774753765

Datu avots: RD Labklājības departamenta gadagrāmatas

20082009201020112012201320142015201620172018
Trūcīgo personu skaits177582889844275481373893327691196311545011996103248731

Datu avots: RD Labklājības departamenta gadagrāmatas

2009201020112012201320142015201620172018
Personu skaits347500509701784783756744715671
Faktiski izlietotie finanšu līdzekļi, tūkst. EUR621.7383.0856.1874.4817.8554.4705.8713.4795.0661.0

Datu avots: RD Labklājības departamenta gadagrāmatas

Kopējais pakalpojuma saņēmēju skaits var nesakrist ar pašvaldības un līgumorganizāciju iestādēs pakalpojumu saņēmušo personu kopskaitu, jo gada laikā vairākas personas saņēmušas pakalpojumu gan pašvaldības iestādē, gan arī līgumorganizācijas iestādē.

2009201020112012201320142015201620172018
Pašvaldības iestādes7768958639229199201200 11211 1381062
Līgumorganizācijas8888359489828698457939159911175
Kopā166417301795189617811765199320362 1292237
A A A
teksta versija
A A A