Latvijas iedzīvotāju vērtējums par iespēju iegūt labu izglītību Rīgā, %

Datu avots: SKDS pētnieciskais materiāls 2016

2008201020132016
Ļoti labas33474357
Drīzāk labas46434634
Viduvējas12644
Drīzāk sliktas4111
Ļoti sliktas1000
Grūti pateikt4363
A A A
teksta versija
A A A