Nodarbinātie iedzīvotāji sadalījumā pa saimniecisko darbību veidiem Rīgā 2019. gadā, %

Datu avots: LR CSP

Nākošā datu atjaunošana CSP - 24.02.2021.

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecībaApstrādes un ieguves rūpniecība un citas ražošanas nozaresBūvniecībaTirdzniecība, izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumiTransports, uzglabāšana, informācijas un komunikācijas pakalpojumiFinanšu, apdrošināšanas, zinātniskie, administratīvie pakalpojumi; operācijas ar nekustamo īpašumuValsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšanaIzglītībaVeselība un sociālā aprūpeciti pakalpojumi
1.111.68.621.913.617.06.57.45.86.2
A A A
teksta versija
A A A