Izdoto būvatļauju ēku paredzamā platība pa veidiem, tūkst.m²

Datu avots: LR CSP

Nākošā datu atjaunošana CSP - 10.02.2021.

201420152016201720182019
Viena dzīvokļa mājas34.126.324.347.841.247.6
Vasarnīcas un dārza mājas0.10.4-38.4--
Divu vai vairāku dzīvokļu mājas82.265.8115.154.7143.6139.4
Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas18.7--1.16.7-
Viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas17.025.89.49.020.04.5
Biroju ēkas27.935.151.445.695.444.1
Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas86.524.890.538.868.668.2
Satiksmes un sakaru ēkas33.70.51.00.09.120.5
Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas74.750.358.7114.2116.0165.6
Plašizklaides pasākumu, izglītības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas88.334.527.887.976.758.0
Citas nedzīvojamās ēkas16.018.015.57.46.73.3
A A A
teksta versija
A A A