Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2019.gadā,%

Datu avots: Rīgas pašvaldības publiskais pārskats

Iedzīvotāju ienākuma nodoklisNekustamā īpašuma nodoklis Pārējie nodokļu ieņēmumiValsts (pašvaldības) nodevasPārējie nenodokļu ieņēmumiBudžeta iestāžu ieņēmumiValsts un pašvaldību budžetu transferti
Īpatsvars, %64.210.90.60.51.72.919.2
A A A
teksta versija
A A A