Research

Researches of municipality of Riga in this section are available.  

Research title Kategorija Mērķis Files
Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam īstenošanas uzraudzības sistēmas vadlīnijas Pilsētas pārvaldība AD 19 Effective and responsible management that is oriented towards multilateral cooperation Download file
Stratēģija un priekšlikumi pretslīdes materiālu pielietošanai ielu kaisīšanā Rīgā, balstoties uz līdzšinējās prakses skaitlisko rādītāju statistiska apkopojuma un apstrādes ilglaicīgās sāls koncentrācijas augsnē noteikšanai Vide AD 15 Good environmental quality Download file
Pētījuma “Aptauja par pilsētas vasaras ielas projektu Tērbatas ielā” atskaite Pilsētvide Download file
Pētījums par pilsētvides attīstību raksturojošo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību Rīgas pilsētā, 2020 Pilsētvide Download file
Novērojumu pētījums par pilsētas vasaras ielas projektu Tērbatas ielā Pilsētvide Download file
Metodikas izstrāde degradēto objektu un teritoriju identificēšanai Pilsētvide AD 14 Solving special territory issues Download file
Demogrāfiskās prognozes Rīgā, tās apkaimēs un Rīgas metropoles iekšējā telpā Pilsētas pārvaldība AD 19 Effective and responsible management that is oriented towards multilateral cooperation Download file
Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskats Vide AD 19 Effective and responsible management that is oriented towards multilateral cooperation Download file
Metropoles loma starptautiskās konkurētspējas veicināšanā Ekonomika PAD 16 Favourable business environment and high economic growth Download file
Aptauja "Rīgas iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības darbību un pilsētā notiekošajiem procesiem", 2019 Pilsētas pārvaldība AD 19 Effective and responsible management that is oriented towards multilateral cooperation Download file
Pētījums par pilsētvides attīstību raksturojošo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību Rīgas pilsētā, 2016 Pilsētvide Download file
Pašvaldību loma mājokļu jomas attīstībā pilsētu vēsturiskajos centros Pilsētvide AD 9 High-quality living environment and accessible housing Download file
Vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā 2018.gadā Infrastruktūra AD 19 Effective and responsible management that is oriented towards multilateral cooperation
Rīgas klientu centra klientu aptaujas rezultāti (2018.gada novembris/decembris) Iedzīvotāji AD 19 Effective and responsible management that is oriented towards multilateral cooperation
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra klientu apmierinātības aptauja (2018.gada aprīlis) Iedzīvotāji AD 19 Effective and responsible management that is oriented towards multilateral cooperation

Pages

A A A
teksta versija
A A A