Rīcības plāns Rīgas prioritāro ekonomikas nozaru konkurētspējas paaugstināšanai un Rīgas darba tirgus analīze

Latvian
Pētījuma veicējs: 
SIA „NK Konsultāciju birojs”
Kategorija: 
Veikšanas laiks: 
Mērķis: 
PAD 16 Favourable business environment and high economic growth
A A A
teksta versija
A A A