Kopējās nefinanšu investīcijas Rīgā 2017. gada salīdzināmās cenās, milj.EUR

Datu avots: LR CSP

CSP datu atjaunošana veikta 18.04.2019.

20072008200920102011201220132014201520162017
Nefinanšu invesīcijas3374.13972.92264.41591.11780.72242.22173.32871.52645.12318.42549.3
t.sk. dzīv. ēkas, citas būves un celtnes-1753.21197.8709.4705.0937.0963.11305.61256.21103.51277.3
A A A
teksta versija
A A A