Pakalpojumu nozarē strādājošo uzņēmumu personāla izmaksas pa nozarēm Rīgā, tūkst.EUR

Datu avots: LR CSP

Nākošā datu atjaunošana CSP - 13.07.2020.

20162017
Transports un uzglabāšana489 303515 822
Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi145085158 054
Informācijas un komunikācijas pakalpojumi459889520 924
Operācijas ar nekustamo īpašumu127267133 351
Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi337484358 996
Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība229258248 838
Citi pakalpojumi73797 331
A A A
teksta versija
A A A