MērķiRV15 (no 2014.)Laba vides kvalitāte
 
– rādītājs paaugstinās, pozitīvs; - rādītājs samazinās, pozitīvs; – rādītājs paaugstinās, negatīvs; – rādītājs samazinās, negatīvs; - rādītājs nemainās
 Nr.p.k.RādītājsAvots201220132014201520162017Sagaidāmā vērtībaIlgtermiņa attīstības virziensRD struktūrvienība, kas nodrošina informācijuPiezīmesTendence Tend.
iepr.
gadu
vid.
Tend.
iepr.
1
gads
1Zaļo teritoriju īpatsvars no pilsētas kopējās teritorijas, %RD PAD2323232323-Nesamazinās23PADX > Y
2Degradētās zaļās teritorijasApsekojums27-----Samazinās15PAD2013., 2014., 2015. un 2016.gadā apsekojumi netika veiktiX < Y
3Rīgas sabiedrisko apstādījumu (dārzi, parki, skvēri) teritorijas, haSIA “Rīgas meži”230257.3260.1252.7252.8-Pieaug-PADX > Y
4Vidējais iedzīvotāju īpatsvars no kopējā iedzīvotāju skaita, kuriem 300 m rādiusā ap dzīvesvietu ir pieejamas dabas un apstādījumu teritorijas, %Ekspertu veikts pētījums77.7---83.9-Pieaug80PADX > Y
5Vidējais dabas un apstādījumu teritoriju pieejamības un pieejamības kvalitātes vērtējumsEkspertu veikts pētījums2.6---2.9-Pieaug6PADVērtējums punktos (0-4); Pētījums tiek veikts reizi 4 gadosX > Y
6Vidējais iedzīvotāju īpatsvars no kopējā iedzīvotāju skaita, kuriem 500 m rādiusā ap dzīvesvietu ir pieeja ūdensmalaiEkspertu veikts pētījums44.2---41.26-Nesamazinās44PADPētījums tiek veikts reizi 4 gadosX > Y
7Vidējais ūdensmalu pieejamības un pieejamības kvalitātes vērtējumsEkspertu veikts pētījums1.9---2.3-Pieaug2.5PADVērtējums punktos (0-4); Pētījums tiek veikts reizi 4 gadosX > Y
8Iedzīvotāju vērtējums par dabas vides daudzumu un kvalitāti Rīgā kopumāRegulāra vienotā socioloģiskā aptauja80.483.188.591.793.5-Palielinās85PADX > Y
9Normatīvo aktu prasībām atbilstošas iekšzemes peldvietasIzpilddirekcijas, RD MVD-5567-Skaits palielinās13PADX > Y
10Uz pašvaldības zemes esošie neizmantojamie ūdensapgādes urbumiRD MVD173----Samazinās0PADMērķis ir īstenotsX < Y
11Gaisa kvalitāte pilsētā: dienu skaits, kad tiek pārsniegta normatīvajos aktos pieļaujamā robežvērtība piesārņojumam ar cietajām daļiņām PM10: - Krišjāņa Valdemāra ielā 18RD MVD-2111---Samazinās< 35PADX < Y
12Gaisa kvalitāte pilsētā: dienu skaits, kad tiek pārsniegta normatīvajos aktos pieļaujamā robežvērtība piesārņojumam ar cietajām daļiņām PM10: - Brīvības ielā 73RD MVD-1127-39-Samazinās< 35PADX < Y
13NO2 gada vidējā koncentrācija monitoringa stacijās (μg/m3) : - Tvaika ielā 44RD MVD-25.1922.1-16.8-Samazinās< 40PADSākot ar 2016.gadu Mīlgrāvja ielā 10X < Y
14NO2 gada vidējā koncentrācija monitoringa stacijās (μg/m3): -Brīvības ielā 73RD MVD-43.447.949.7--Samazinās< 40PADX < Y
15NO2 gada vidējā koncentrācija monitoringa stacijās (μg/m3): Maskavas ielā 165RD MVD-22.921.324.026.1-Samazinās< 40PADX < Y
16NO2 gada vidējā koncentrācija monitoringa stacijās (μg/m3): Krišjāņa Valdemāra ielā 18RD MVD-50.644.851.1--Samazinās< 40PADX < Y
17NO2 gada vidējā koncentrācija monitoringa stacijās (μg/m3): Raiņa bulvārīRD MVD-31.828.627.123.4-Samazinās< 40PADX < Y
18Vidējais gaisa piesārņojuma novērtējums apkaimēs (NO2)Ekspertu veikts pētījums2.5---2.5-Pieaug3PADVērtējums punktos (0-4); Pētījums tiek veikts reizi 4 gadosX > Y
19Iedzīvotāju vērtējums par gaisa kvalitāti mikrorajonā/apkaimēRegulāra vienotā socioloģiskā aptauja77.473.879.880.379.2-Pozitīvais vērtējums pieaug80PADX > Y
20Vidējais gaisa piesārņojuma novērtējums apkaimēs (CO2)Ekspertu veikts pētījums2.4---2.4-Pieaug3PADVērtējums punktos (0-4); Pētījums tiek veikts reizi 4 gadosX > Y
21Vidējais trokšņa līmeņa novērtējums apkaimēsEkspertu veikts pētījums2.7---3.0-Pieaug3PADVērtējums punktos (0-4); Pētījums tiek veikts reizi 4 gados; Mērķis ir sasniegtsX > Y
22Iedzīvotāju daļa (%), kas naktī pakļauti par 55 dB(A) lielākam troksnimRD MVD--393838-Tendence pagaidām netiek vērtēta20PAD  
23Iedzīvotāju vērtējums par trokšņu līmeni mikrorajonā/apkaimē dienāRegulāra vienotā socioloģiskā aptauja81.170.378.281.078.9-Pozitīvais vērtējums pieaug85PADPozitīvs vērtējums, %X > Y
24Iedzīvotāju vērtējums par trokšņu līmeni mikrorajonā /apkaimē naktīRegulāra vienotā socioloģiskā aptauja78.975.679.785.080.0-Pozitīvais vērtējums pieaug85PADPozitīvs vērtējums, %X > Y
25Iedzīvotāju vērtējums par teritorijas tīrību pilsētāRegulāra vienotā socioloģiskā aptauja81.377.486.181.081.7-Pieaug85PADPozitīvs vērtējums, %X > Y