MērķiRV19 (no 2014.)Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība
 
– rādītājs paaugstinās, pozitīvs; - rādītājs samazinās, pozitīvs; – rādītājs paaugstinās, negatīvs; – rādītājs samazinās, negatīvs; - rādītājs nemainās
 Nr.p.k.RādītājsAvots201220132014201520162017Sagaidāmā vērtībaIlgtermiņa attīstības virziensRD struktūrvienība, kas nodrošina informācijuPiezīmesTendence Tend.
iepr.
gadu
vid.
Tend.
iepr.
1
gads
1Budžeta ieņēmumu un izdevumu starpība (deficīts), milj.EURRD FD-19.59-56.79-30.07-3.833.8-Pakāpeniska bezdeficīta budžeta sasniegšana0 (sabalansēts budžets)PADX > Y
2Pašvaldības administratīvie izdevumi uz vienu iedzīvotāju, EURRD FD14.234.959.8410.8810.48-Pieaug (pieaugums ne augstāks par inflāciju)31.3PADX > Y
3Pašvaldības izdevumu vispārējiem valdības dienestiem īpatsvars budžeta izdevumos (ņemot vērā procentu maksājumus un RP iemaksu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā), %Aprēķini pēc Valsts kases datiem--5.35.165.34-Nepārsniedz 7< 7PAD  
4RP tiešā parāda dinamika, milj.EURRD FD153.67177.44189.84219.42237.91-Stabilizācija vai pieaugums, samazinoties kopējam parādsaistīb u apjomam~199.2PADX > Y
5Pašvaldības administrācijas piedāvāto e-pakalpojumu skaits pret vispārējo pašvaldības piedāvāto pakalpojumu skaituKAVIS (Klientu attiecību vadības informācijas sistēma)-27/230-33/29834/299-Pieaug120*/230* - ~puse ir 3., 4. un 5.līmeņa e-pakalpojumiPADX > Y
6Iedzīvotāju skaits, kas izmanto e-pakalpojumuswww.eriga.lv---1170002469690-2016.gadā ~200 000~200 000PADVērtības ir aptuvenasX > Y
7Iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības darbu kopumāRegulāra vienotā socioloģiskā aptauja69.171.473.675.771.1-Pieaug75PADPozitīvs vērtējums, %X > Y
8Iedzīvotāju vērtējums par iespēju saņemt informāciju par pašvaldības darbu (t.sk. plāniem, lēmumiem utt.)Regulāra vienotā socioloģiskā aptauja47.150.455.556.452.1-Pieaug60PADPozitīvs vērtējums, %X > Y
9Iedzīvotāju vērtējums par iespēju piedalīties pilsētas attīstības plānošanas pasākumos un lēmumu pieņemšanas procesos, izteikt savu viedokliRegulāra vienotā socioloģiskā aptauja30.934.635.535.830.4-Pozitīvais vērtējums pieaug60PADPozitīvs vērtējums, %X > Y
10Iedzīvotāju aktivitāte pašvaldību vēlēšanās, %CVK-55.6---58.7Palielinās70PADX > Y
11RP sadarbība ar starptautiskām organizācijām/institūcijām, sadarbības tīkliemRD ĀP1719191919-Palielinās19PADX > Y
12Kopējais Rīgas sadraudzības pilsētu skaitsRD ĀP2929292929-Pieaug30PADX > Y
13Kopējais Rīgas sadraudzības pilsētu skaits, t.sk. aktīvās sadraudzības pilsētu skaitsRD ĀP1818181818-Pieaug20PADX > Y
14Uzņemtās ārvalstu delegācijas, vidēji gadāRD ĀP5068656260-Nesamazinās50 (vidēji gadā)PADX > Y
15Rīgas vadības pārstāvju oficiālās ārvalstu vizītes, vidēji gadāRD ĀP200221223232250-Nesamazinās200 (vidēji gadā)PADX > Y