MērķiRV17 (no 2014)Augoša daudzprofilu osta
 
– rādītājs paaugstinās, pozitīvs; - rādītājs samazinās, pozitīvs; – rādītājs paaugstinās, negatīvs; – rādītājs samazinās, negatīvs; - rādītājs nemainās
 Nr.p.k.RādītājsAvots201220132014201520162017Sagaidāmā vērtībaIlgtermiņa attīstības virziensRD struktūrvienība, kas nodrošina informācijuPiezīmesTendence Tend.
iepr.
gadu
vid.
Tend.
iepr.
1
gads
1Kravu apgrozījums Rīgas ostā, milj.t.RBP-35.541.0840.0637.07-Pieaug49PADX > Y
2Kuģu bruto tonnas vienība, milj. GTRBP--48.3544.6543.75-Pieaug50PADX > Y
3Rīgas ostas kravu apgrozījuma īpatsvars kopējā Latvijas ostu kravu apgrozījumā, %RBP--56.658.760.2-Nesamazinās50PADX > Y
4Rīgas brīvostas teritorijā strādājošie uzņēmumiRBP--115195209-Nesamazinās88PADX > Y
5Rīgas brīvostas teritorijā strādājošie stividoriRBP--353535-Nesamazinās33PADMērķis ir sasniegtsX > Y