MērķiPRV16 (no 2014.)Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta ekonomiskā aktivitāte
 
– rādītājs paaugstinās, pozitīvs; - rādītājs samazinās, pozitīvs; – rādītājs paaugstinās, negatīvs; – rādītājs samazinās, negatīvs; - rādītājs nemainās
 Nr.p.k.RādītājsAvots201220132014201520162017Sagaidāmā vērtībaIlgtermiņa attīstības virziensRD struktūrvienība, kas nodrošina informācijuPiezīmesTendence Tend.
iepr.
gadu
vid.
Tend.
iepr.
1
gads
1Rīgas kopējās pievienotās vērtības īpatsvars kopējā pievienotajā vērtībā LatvijāCSP-53.354.1---Pieaug/saglabājās50%PADX > Y
2IKP Rīgā uz vienu iedzīvotāju (faktiskajās cenās), EURCSP-18836----PieaugNe zemāk kā ES vidējaisPADX > Y
3Ārvalstu tiešās investīcijasLursoft-5022.75517.85780.95789.75635.8Pieaug8 395PADX > Y
4Tirgus sektora ekonomiski aktīvie uzņēmumi uz 1000 iedzīvotājiemCSP-99105113--Pieaug-PADX > Y
5Ekonomiski aktīvās komercsabiedrības, tūkst.CSP-49.351.654.0--Pieaug46.4PADX > Y
6Nodarbinātības līmenisCSP-62.863.965.965.3-Pieaug75PADX > Y
7Reģistrētais bezdarba līmenis gada sākumā, %NVA-6.45.64.95.05.0Samazinās5PADMērķis ir sasniegtsX < Y
8Rīgā strādājošo mēneša vidējā darba samaksa bruto, EURCSP-815864925971-Pieaug1 139PADX > Y
9Darba vietu skaita pieaugums % pret iepriekšējo gaduCSP-3.31.42.10.7-Nesamazinās> 2PADX > Y
10Darbaspēka produktivitāte (pievienotā vērtība/strādājošo skaits), tūkst. EURCSP, RD PAD Stratēģiskās vadības pārvaldes aprēķini-23.136.7---Nesamazinās-PADX > Y