MērķiRV13 (no 2014.)Plaša energoefektivitātes īstenošana
 
– rādītājs paaugstinās, pozitīvs; - rādītājs samazinās, pozitīvs; – rādītājs paaugstinās, negatīvs; – rādītājs samazinās, negatīvs; - rādītājs nemainās
 Nr.p.k.RādītājsAvots201220132014201520162017Sagaidāmā vērtībaIlgtermiņa attīstības virziensRD struktūrvienība, kas nodrošina informācijuPiezīmesTendence Tend.
iepr.
gadu
vid.
Tend.
iepr.
1
gads
1Pašreizējais renovēto daudzdzīvokļu ēku skaits pret nepieciešamo skaituREA48/6000-64/600068/600069/6000-Pieaug2 000 / 6 000PADX > Y
2Vidējais īpatnējā enerģijas patēriņa samazinājums apkurei uz renovēto māju dzīvokļu platības kvadrātmetru gadā, kWh/m²/gREA120-2201091069989-Samazinās40-80PADX < Y
3Renovēto pašvaldības izglītības iestāžu skaitsREA--138158178-PieaugAtjaunotas visas izglītības iestādes, kurām tas nepieciešamsPADX > Y
4CO2 emisiju samazinājums pret bāzes gadu (1990.g.: >20)REA--5556--Pieaug60PADCO2 emisiju aprēķinos neņem vērā enerģijas patēriņu, ko pašvaldība nevar ietekmēt un kas nav pašvaldības kompetencēX > Y
5Biomasas izmantošanas pieaugums AS „Rīgas siltums” siltuma avotosREA-32.0----Pieaug20PADX > Y