MērķiRV12 (no 2014.)infrastruktūras un komunālo pakalpojumu uzlabošana
 
– rādītājs paaugstinās, pozitīvs; - rādītājs samazinās, pozitīvs; – rādītājs paaugstinās, negatīvs; – rādītājs samazinās, negatīvs; - rādītājs nemainās
 Nr.p.k.RādītājsAvots201220132014201520162017Sagaidāmā vērtībaIlgtermiņa attīstības virziensRD struktūrvienība, kas nodrošina informācijuPiezīmesTendence Tend.
iepr.
gadu
vid.
Tend.
iepr.
1
gads
1Siltumenerģijas zudumi, tūkst. MWhAS “Rīgas siltums”456.7415.0399.4409.7--Samazinās452PADX < Y
2Nomainīti un jaunizbūvēti siltumtīkli, kmAS “Rīgas siltums”12.369.5311.2312.5--Pieaug18.7/gadāPADX > Y
3Elektroenerģijas patēriņš, GWhAS “Latvenergo”25452542251322372409-Pieaug2 700PADX > Y
4Ūdensapgādes sistēmas pieejamība, %SIA “Rīgas ūdens”97.397.297.297.997.9-Pieaug98PADX > Y
5Kanalizācijas sistēmas pieejamība, %SIA “Rīgas ūdens”96.996.896.897.897.8-Pieaug98PADX > Y
6Iedzīvotāju vērtējums par kanalizācijas pieejamību mājvietā, pozitīvs vērtējums, %Regulāra vienotā socioloģiskā aptauja-8892.289.189.8-Pieaug98PADX > Y
7Attīrīto notekūdeņu īpatsvars (%) no kopējā novadītā apjomaSIA “Rīgas ūdens”93.096.697.297.896.1-Pieaug100PADX > Y
8Sašķiroto atkritumu daudzums, tūkst.tRD MVD4075440810497416455064700-Palielinās169 808PADX > Y
9Sašķiroto atkritumu īpatsvars no kopējā sadzīves atkritumu apjoma, %RD MVD1212152020.5-Palielinās50PADX > Y
10Vidējais iedzīvotāju īpatsvars no kopējā iedzīvotāju skaita, kuriem 100 m rādiusā ap dzīvesvietu ir atkritumu šķirošanas punkts, %Ekspertu veikts pētījums30.2---27.2-Pieaug45PADPētījums tiek veikts reizi 4 gadosX > Y
11Vidējais dalīto atkritumu konteineru pieejamības un pieejamības kvalitātes vērtējumsEkspertu veikts pētījums1.6---1.7-Pieaug2.5PADVērtējums, punktos (0-4); pētījums tiek veikts reizi 4 gadosX > Y