MērķiRV9 (no 2014.)Kvalitatīva dzīvesvide un pieejams mājoklis
 
– rādītājs paaugstinās, pozitīvs; - rādītājs samazinās, pozitīvs; – rādītājs paaugstinās, negatīvs; – rādītājs samazinās, negatīvs; - rādītājs nemainās
 Nr.p.k.RādītājsAvots201220132014201520162017Sagaidāmā vērtībaIlgtermiņa attīstības virziensRD struktūrvienība, kas nodrošina informācijuPiezīmesTendence Tend.
iepr.
gadu
vid.
Tend.
iepr.
1
gads
1Dzīvojamais fonds vidēji uz vienu iedzīvotāju, m2 uz 1 iedz.CSP28.429.330.030.330.3-Pieaug30PADX > Y
2Uzbūvētas dzīvojamās ēkas, tūkst. m² kopējās platībasCSP72.978.9128.7109.068.7-Pieprasījums tiek apmierinātsTirgus pieprasījums lielā mērā ir apmierināts, nav nozīmīgas tukšo dzīvokļu daļasPADX > Y
3Dzīvojamā fonda samaksātā apsaimniekošanas maksa vidēji mēnesī, euro centi uz 1 m2CSP47.850.252.257.065.0-Nepieaug47PADX < Y
4Mājokļu labiekārtotība (aukstā ūdens apgāde (ūdensvads), karstā ūdens apgāde, kanalizācija, tīkla gāze, stacionārā elektriskā plīts), %CSP76.777.277.377.778.5-Palielinās78PADX > Y
5Vidējais mājokļa kvalitātes novērtējumsEkspertu veikts pētījums2.1---2.2-Pieaug2.5PADVērtējums punktos (0-4); Pētījums tiek veikts reizi 4 gadosX > Y
6Vidējais iedzīvotāju īpatsvars no kopējā iedzīvotāju skaita, kuriem 500 m rādiusā ap dzīvesvietu ir pieeja publiskiem rotaļlaukumiem, %Ekspertu veikts pētījums49.8---52.2-Pieaug60PADVērtējums punktos (0-4); Pētījums tiek veikts reizi 4 gadosX > Y
7Vidējais publisko rotaļlaukumu pieejamības un kvalitātes vērtējumsEkspertu veikts pētījums2.1---2.3-Pieaug2.5PADVērtējums punktos (0-4); Pētījums tiek veikts reizi 4 gadosX > Y
8Vidējais iedzīvotāju īpatsvars no kopējā iedzīvotāju skaita, kuriem 300 m rādiusā ap dzīvesvietu ir veikals ar pirmās nepieciešamības precēm, %Ekspertu veikts pētījums62.9---56.5-Pieaug65PADX > Y
9Vidējais veikalu ar pirmās nepieciešamības precēm pieejamības vērtējumsEkspertu veikts pētījums2.9---2.8-Pieaug3.3PADVērtējums punktos (0-4); Pētījums tiek veikts reizi 4 gadosX > Y
10Iedzīvotāju vērtējums par mājokļu piedāvājumu RīgāRegulāra vienotā socioloģiskā aptauja41.54845.750.846.7-Pieaug50PADPozitīvs vērtējums, %X > Y
11Iedzīvotāju vērtējums par mājokļu kvalitāti Rīgā kopumāRegulāra vienotā socioloģiskā aptauja34.54640.547.341.1-Pieaug45PADX > Y