MērķiRV7 (no 2014.)Iekļaujoša un aktivitāti motivējoša sociālā sistēma
 
– rādītājs paaugstinās, pozitīvs; - rādītājs samazinās, pozitīvs; – rādītājs paaugstinās, negatīvs; – rādītājs samazinās, negatīvs; - rādītājs nemainās
 Nr.p.k.RādītājsAvots201220132014201520162017Sagaidāmā vērtībaIlgtermiņa attīstības virziensRD struktūrvienība, kas nodrošina informācijuPiezīmesTendence Tend.
iepr.
gadu
vid.
Tend.
iepr.
1
gads
1Sociālās palīdzības saņēmēju skaitsRD LD7238060250535124247731671-Samazinās55 000PADX < Y
2Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās pakalpojuma saņēmēju skaits: - pilngadīgas personasRD LD18961781176519932366-Palielinās2 600PADX > Y
3Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās pakalpojuma saņēmēju skaits: - alternatīva ārpusģimenes aprūpeRD LD13271328133212841254-Palielinās2 000PADX > Y
4Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās pakalpojuma saņēmēju skaits: - bērniRD LD593592535458418-Samazinās100PADX < Y
5Ģimeņu skaits, kas saņem sociālā darba pakalpojumuRSD34163618339730893087-Palielinās5 000PADX > Y
6RSD klienti darbspējīgas nestrādājošas personasRD LD142818563565643153410-Samazinās5 000PADX < Y
7Sociālās aprūpes pakalpojumu personas dzīvesvietā saņēmēju skaitsRD LD52035747641074608151-Palielinās8 500PADX > Y
8Dienas centru/dienas aprūpes centru pakalpojumu saņēmēju skaits: - pilngadīgas personasRD LD36194557475146646071-Palielinās3 000PADX > Y
9Dienas centru/dienas aprūpes centru pakalpojumu saņēmēju skaits: - bērniRD LD1073807494555552-Palielinās2 000PADX > Y
10Sociālo pakalpojumu personām ar funkcionāliem ierobežojumiem saņēmēju skaits*: - pilngadīgas personasRD LD441560718128939610379-Palielinās6 000 (kopā ar bērnu skaitu)PAD*izņemot dienas aprūpes centru un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijasX > Y
11Sociālo pakalpojumu personām ar funkcionāliem ierobežojumiem saņēmēju skaits*: - bērniRD LD189183206204221-Palielinās6 000 (kopā ar pilngadīgo personu skaitu)PAD*izņemot dienas aprūpes centru un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijasX > Y