MērķiRV4 (no 2014.)Sabiedrības integrācija un atbalsts ģimenēm
 
– rādītājs paaugstinās, pozitīvs; - rādītājs samazinās, pozitīvs; – rādītājs paaugstinās, negatīvs; – rādītājs samazinās, negatīvs; - rādītājs nemainās
 Nr.p.k.RādītājsAvots201220132014201520162017Sagaidāmā vērtībaIlgtermiņa attīstības virziensRD struktūrvienība, kas nodrošina informācijuPiezīmesTendence Tend.
iepr.
gadu
vid.
Tend.
iepr.
1
gads
1Iedzīvotāju vērtējums par iespēju piedalīties pilsētas attīstības plānošanas pasākumos un lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī izteikt savu viedokliRegulāra vienotā socioloģiskā aptauja-34.635.535.830.4-Pieaug60PADPozitīvo atbilžu īpatsvars, %X > Y
2Pilsoņu īpatsvars no kopējā iedzīvotāju skaita, gada sākumāPMLP-74.074.274.575.2-Pieaug80PADĪpatsvars, %X > Y
3Bezmaksas pasākumu skaits Rīgas pašvaldības kultūras centros un namosRD IKSD-2425254832873154-Pieaug1 700PADX > Y
4Iedzīvotāji, kas jūtas cieši piederīgi RīgaiRD IKSD--90---Nostiprinās, būtiski nesamazinās80PADPozitīvo atbilžu īpatsvars, %; Nākamā iedzīvotāju aptauja notiks 2017.gadāX > Y
5Iedzīvotāju skaits, kuri pabeiguši bezmaksas latviešu valodas kursusRD IKSD-1391123211661226-Pieaug12 000 (kumulatīvs skaits)PADX > Y
6Īstenoto projektu skaits sabiedrības integrācijas veicināšanas jomā (t.sk. līdzdalības, starpkultūru dialoga attīstības un iecietības veicināšanas, iebraucēju iekļaušanas un sociālas iekļaušanas jomā)RD IKSD-57556588-Pieaug100PADX > Y
7Vidējais bērnu skaits mājsaimniecībāCSP-0.30.40.40.4-Pieaug0.5PADX > Y